Reglamentas

EUROVAISTINĖS TRAKŲ PUSMARATONIO

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

            Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos lengvosios atletikos federacija, klubas „Sostinės Olimpas“ bei asociacija „Sporto renginiai“ 2019 m. gegužės 11 d. rengia tarptautinį Eurovaistinės Trakų pusmaratonį.

 II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti užsieniečių domėjimąsi Lietuva bei Trakais.
 2. Plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančius bėgimo varžybas.
 3. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.
 4. Gausinti masinių renginių kiekį Trakuose. Didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 5. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 6. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti ir sertifikuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms pagal Tarptautinės lengvosios atletikos varžybų rengimo taisykles ir plento bėgimo asociacijos (AIMS) keliamus reikalavimus.
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti pusmaratonį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks Trakų pusmaratono varžybos ir kiti su juo susiję renginiai.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2019 m. gegužės 11 d., Trakai, Karaimų g.

 1. 10.00 val. – pusmaratonis (21,097 km) ir 10,5 km;
 2. 12.30 val. – 1 km komandos su vėžimėliais;
 3. 12.45 val. – 1 km;
 4. 13.00 val. – 5 km.

V. LAIKO LIMITAS

 1. Pusmaratonio – 3 val.
 2. 5 km – 1 val.
 3. 1 km rungties dalyviams laikas nefiksuojamas.
 4. 1 km šeimų rungties dalyviams laikas nefiksuojamas.
 5. Varžybų dieną 14.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. 15.00 val. bus atidarytos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.

VI. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

3. 1 km rungtyje, gali dalyvauti gimę 2007 m. ir jaunesni vaikai bei juos lydintis asmenys.

4. 1 km komandų rungtyje, gali dalyvauti, bet kuri šeima, draugų pora, kurios vienas iš narių įveiktu nuotolį vežimėlyje. Vežimėlyje esantis dalyvis turi būti gimęs 2017 m. arba jaunesnis.

5. 10,5 km ir 5 km rungtyse gali dalyvauti visi norintys.

7. Pusmaratonio rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 2001 metais.

Pusmaratonio dalyvių amžiaus grupės:

Vyrai

Moterys

V

 2001 ir vyresni

M

2001 ir vyresnės

V40

1970-1979

M40

1970-1979

V50

1960-1969

M50

1960-1969

V60

1950-1959

M60

1950-1959

V70

1949 ir vyresni

M70

1949 ir vyresnės

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 Eur.  Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.

3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.

7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant dalyvio numerio (išskyrus rungtis kuriuose nefiksuojamas laikas). Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

9. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

IX. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai.

IX. APDOVANOJIMAI

Pusmaratonio rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami  EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratonio taurėmis bei piniginiais prizais (piniginiai prizai bus pervedami į dalyvio banko sąskaitą).

1 vieta – 300 eurų

2 vieta – 200 eurų

3 vieta – 100 eurų

       2. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis;

       3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai

 10,5 km ir 5 km  rungčių apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami rėmėjų dovanomis

(informuosime vėliau)

2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

 1 km rungties apdovanojimai:

 1. Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

       1 km šeimų su vėžimėliais rungties, visi dalyviai, bus apdovanoti medaliais.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Pusmaratonio rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1. užsiregistravusiems iki 2019 m. kovo 31 d. – 17 Eur;

2. užsiregistravusiems 2019 m. balandžio 1 d. – balandžio 30 d. – 22 Eur;

3. užsiregistravusiems 2019 m. gegužės 1 d. – gegužės 9 d. – 25 Eur;

4. registruojantis 2019 m. gegužės 10-11 d. – 30 Eur.

10,5 ir 5 km rungčių dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1. užsiregistravusiems iki 2019 m. kovo 31 d. –  10 Eur;

2. užsiregistravusiems 2019 m. balandžio 1 d. – gegužės 9 d. – 14 Eur;

3. registruojantis 2019 m. gegužės 10-11 d. – 20 Eur.

1 km rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1. užsiregistravusiems iki 2019 m. kovo 31 d. –  3 Eur;

( vaikams iki 12 metų registracija nemokama (2007 m ir jaunesni), dėl nemokamos registracijos kreiptis – info@sportorenginiai.lt)

2. užsiregistravusiems 2019 m. balandžio 1 d. – gegužės 9 d. – 5 Eur;

3. registruojantis 2019 m. gegužės 10-11 d. –  6 Eur.

1 km šeimų komandų rungties dalyvio startinis mokestis:

Komandos nariams esantiems vežimėlyje startinio mokesčio nėra

1. Tėvams užsiregistravusiems iki 2019 m. kovo 31 d. –  3 Eur;

2. užsiregistravusiems 2019 m. balandžio 1 d. – gegužės 9 d. – 5 Eur;

3. registruojantis 2019 m. gegužės 10-11 d. –  6 Eur.

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per Paysera mokėjimų sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – www.trakupusmaratonis.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2019 metų gegužės 10 d. 24.00 val.
 3. Dalyvių numerius ir laiko matavimo elektronines mikroschemas atsiimti bus galima:

  GEGUŽĖS 8-9 D. numerius galėsite atsiimti Vilniuje, sporto prekių parduotuvėje SPORTPOINT (J. Jasinskio g. 14A). nuo 15:00 val. iki 19:00 val.

  GEGUŽĖS 10 D. numerius galėsite atsiimti Vilniuje, sporto prekių parduotuvėje SPORTPOINT (J. Jasinskio g. 14A). nuo 15:00 val. iki 21:00 val.

  GEGUŽĖS 11 D. – Trakuose, KYBYNLAR, Karaimų g. 29

  • Pusmaratonio ir 10,5 km rungčių dalyviai numerius galės atsiimti nuo 8.00 iki 9.00 val., registruotis nuo 8.00 iki 9.00 val.
  • 1 km ir 5 km rungčių dalyviai numerius galės atsiimti nuo 8.00 iki 12.00 val., registruotis nuo 8.00 iki 11.30 val.

XII. VARŽYBŲ TRASA

Pusė maratono – 2 ratai, 10,5 km – 1 ratas:

Trakų g. ties gaisrine perbėgama į Karaimų g., Vytauto g., Sodų g., Birutės g., autobusų stotis, Lukos ežero pakrantės pėsčiųjų takas, tiltas per Lukos ežerą, Žemaitės g. (Varnikų kaimas),  Galvės ežero pakrantės pėsčiųjų takas, tiltas per Lukos ežerą, Galvės ežero pakrantės pėsčiųjų takas,  Karaimų g.

5 km – 1 ratas:

Trakų g. ties gaisrine perbėgama į Karaimų g., Vytauto g., Sodų g., Birutės g., autobusų stotis, Lukos ežero pakrantės pėsčiųjų takas, Galvės ežero pakrantės pėsčiųjų takas, Karaimų g.

  1 km – 1 ratas:

Trakų g. ties gaisrine perbėgama į Karaimų g.

 

Top