Trakų pusmaratonis 2018 05 13 – Reglamentas

Reglamentas

EUROVAISTINĖS TRAKŲ PUSMARATONIO

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

            Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos lengvosios atletikos federacija, klubas „Sostinės Olimpas“ bei asociacija „Sporto renginiai“ 2018 m. gegužės 13 d. rengia tarptautinį Eurovaistinės Trakų pusmaratonį.

 II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti užsieniečių domėjimąsi Lietuva bei Trakais.
 2. Plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančius bėgimo varžybas.
 3. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.
 4. Gausinti masinių renginių kiekį Trakuose. Didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 5. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 6. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti ir sertifikuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms pagal Tarptautinės lengvosios atletikos varžybų rengimo taisykles ir plento bėgimo asociacijos (AIMS) keliamus reikalavimus.
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti pusmaratonį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks Trakų pusmaratono varžybos ir kiti su juo susiję renginiai.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2018 m. gegužės 13 d., Trakai, Karaimų g.

 1. 10.00 val. – pusmaratonis (21,097 km) ir 10,5 km;
 2. 12.30 val. – 1 km komandos su vėžimėliais;
 3. 12.45 val. – 1 km;
 4. 13.00 val. – 5 km.

V. LAIKO LIMITAS

 1. Pusmaratonio – 3 val.
 2. 5 km – 1 val.
 3. 1 km rungties dalyviams laikas nefiksuojamas, bus nustatomi tik 1 – 3 vietos nugalėtojai.
 4. 1 km šeimų rungties dalyviams laikas nefiksuojamas
 5. Varžybų dieną 14.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. 15.00 val. bus atidarytos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.

VI. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

3. 1 km rungtyje, gali dalyvauti gimę 2006 m. ir jaunesni vaikai bei juos lydintis asmenys.

4. 1 km komandų rungtyje, gali dalyvauti, bet kuri šeima, draugų pora, kurios vienas iš narių įveiktu nuotolį vežimėlyje. Vežimėlyje esantis dalyvis turi būti gimęs 2016 m. arba jaunesnis.

5. 10,5 km ir 5 km rungtyse gali dalyvauti visi norintys.

7. Pusmaratonio rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 2000 metais.

Pusmaratonio dalyvių amžiaus grupės:

Vyrai

Moterys

V

 2000 ir vyresni

M

2000 ir vyresnės

V40

1969-1978

M40

1969-1978

V50

1959-1968

M50

1959-1968

V60

1949-1958

M60

1949-1958

V70

1948 ir vyresni

M70

1948 ir vyresnės

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 Eur.  Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.

3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.

7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant dalyvio numerio (išskyrus rungtis kuriuose nefiksuojamas laikas). Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

9. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

IX. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai.

IX. APDOVANOJIMAI

Pusmaratonio rungties apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami  EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratonio taurėmis bei piniginiais prizais (piniginiai prizai bus pervedami į dalyvio banko sąskaitą).

1 vieta – apie suma informuosime vėliau

2 vieta – apie suma informuosime vėliau

3 vieta – apie suma informuosime vėliau

4 vieta – apie suma informuosime vėliau

5 vieta – apie suma informuosime vėliau

       2. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis;

       3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai

 10,5 km ir 5 km  rungčių apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami rėmėjų dovanomis

(informuosime vėliau)

2. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

 1 km rungties apdovanojimai:

 1. Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

       1 km šeimų su vėžimėliais rungties, visi dalyviai, bus apdovanoti medaliais. Šios rungties nugalėtojai nebus nustatomi.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Pusmaratonio rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1. užsiregistravusiems iki 2018 m. kovo 31 d. – 15 Eur;

2. užsiregistravusiems 2018 m. balandžio 1 d. – balandžio 30 d. – 20 Eur;

3. užsiregistravusiems 2018 m. gegužės 1 d. – gegužės 12 d. – 22 Eur;

4. registruojantis 2018 m. gegužės 13 d. – 30 Eur.

10,5 ir 5 km rungčių dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1. užsiregistravusiems iki 2018 m. kovo 31 d. – 6 Eur;

2. užsiregistravusiems 2018 m. balandžio 1 d. – gegužės 12 d. – 10 Eur;

3. registruojantis 2018 m. gegužės 13 d. – 15 Eur.

1 km rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

1. užsiregistravusiems iki 2018 m. gegužės 12 d. –0 Eur;

2. registruojantis 2018 m. gegužės 13 d. – 3 Eur.

1 km šeimų komandų rungties dalyvio startinis mokestis:

Komandos nariams esantiems vežimėlyje startinio mokesčio nėra

1. užsiregistravusiems iki 2018 m. gegužės 12 d. – 0 Eur;

2. registruojantis 2018 m. gegužės 13 d. – 3 Eur.

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per Paysera mokėjimų sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

Trakų moksleiviai nemokamai į renginį registruojami iki gegužės 1 d.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – www.trakupusmaratonis.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų gegužės 12 d. 24.00 val.
 3. Dalyvių numerius ir laiko matavimo elektronines mikroschemas atsiimti bus galima:
  • Gegužės 10 – 11 d. nuo 10.00 iki 19.00 val. specializuotoje sporto prekių parduotuvėje „Sport Point“
  • Gegužės 12 d.  nuo 14 iki 20 val. Trakuose netoli starto-finišo linijos (Karaimų g. 29 – KYBYNLAR).
  • Gegužės 13 d. – Kestučio g. 10:
  • Pusmaratonio ir 10,5 km rungčių dalyviai numerius galės atsiimti nuo 8.00 iki 9.00 val., registruotis nuo 8.00 iki 9.00 val.
  • 1 km ir 5 km rungčių dalyviai numerius galės atsiimti nuo 8.00 iki 12.00 val., registruotis nuo 8.00 iki 11.30 val.
 4. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

XII. VARŽYBŲ TRASA

Pusė maratono – 2 ratai, 10,5 km – 1 ratas:

Trakų g. ties gaisrine perbėgama į Karaimų g., Vytauto g., Sodų g., Birutės g., autobusų stotis, Lukos ežero pakrantės pėsčiųjų takas, tiltas per Lukos ežerą, Žemaitės g. (Varnikų kaimas),  Galvės ežero pakrantės pėsčiųjų takas, tiltas per Lukos ežerą, Galvės ežero pakrantės pėsčiųjų takas,  Karaimų g.

5 km – 1 ratas:

Trakų g. ties gaisrine perbėgama į Karaimų g., Vytauto g., Sodų g., Birutės g., autobusų stotis, Lukos ežero pakrantės pėsčiųjų takas, Galvės ežero pakrantės pėsčiųjų takas, Karaimų g.

  1 km – 1 ratas:

Trakų g. ties gaisrine perbėgama į Karaimų g.

 

Top