Startas 2019-05-09:

enltplru

Reguliamin

ZASADY

PÓŁMARATONU W TROKACH

 CZĘŚĆ OGÓLNA

Samorząd miasta Trok, Federacja lekkoatletyki Litwy, klub „Sostinės Olimpas” oraz asocjacja „Sporto renginiai“ w 2019 r. 11 maja organizują międzynarodowy «EUROVAISTINĖS» półmaraton w Trokach.

 CELE I ZADANIA

 1. Zachęcać obywateli rużnych państw interesować się Litwą i Trokami.
 2. Rozwiewać łączność z innymi miastami, które też organizują zawody biegów.
 3. Popularyzovać bieg i lekkoatletykę w Litwie.
 4. Zwiękrzać liczbę masowych imprez w Trokach. Zwiększać aktywność tubylców.
 5. Zachęcać bieg, jako zdrowy tryb życia
 6. Wyjaśnić najmocniejszych, rużnych grup lat biegaczy.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

 1. Zarejestrować uczęstników, sprodukować  i wydać numery.
 2. Wymierzyć i zasertyfikować trasę i przyszykować jei technicznie do zawodów, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowymi zasadami lekkoatletyki oraz z asocjacją biegową (AIMS)
 3. Reklamować zawód i wypełniać stosunki spółki publicznej z celą popularyzować półmaraton i zachęcić czym większą liczbę uczęstników.
 4. Ograniczyć lub calkiem zabronować ruch na ulicach, gdze będzie odbywać się zawódy półmaratonu i inne z nim związane imprezy.

DYSTANSY

Podczas zawodów miłośnicy oraz zawodowi sportowcy będą się ścigali w pięciu dyscyplinach sportowych:

1. półmaraton – 21,097 km;

2. biegi – 1km, 5 km, 10,5 km

3. bieg 1km bieg drużynowy z wózkiem

MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW

2019 r, 11 maja., Troki,  ul. Karaimų.

Godz. 10.00 – Start półmaratonu oraz 10,5 km

Godz. 12.30 – Start biegu 1 km z wózkiem.

Godz. 12.45 – Start biegu 1 km

Godz 13.00 – Start biegu 5km

OGRANICZENIA CZASU 

 1. Półmaraton – 3 godz.
 2. 5 km – 1 godz.
 3. 1km wyścigi nie będą utrwalowane.
 4. 1 km z wózkiem czas nie będzie utrwalowany.
 5. W dzień wyścigów o godzinie 14.00 system elektroniczny będzie odłączony i czas nie będzie utrwalowany. O godz. 15.00 będą otwarte ulce drogowe i za biezpieczeństwo biegaczy na trasie organizatorzy nie będą odpowiedzialni.

UCZĘSTNICY

 1. Na zawodach moźe uczęstniczyć każdy pragnący, dla tego musi być zapełniona karta uczęstnika a tak że przewieżone swoje zdrowie i to musi być podtwierdzone podpisem. Każdy uczęstnik bieże udział po swojej woli i nie jest nikim zmuszony i bieże na siebie odpowiedzialność złączna z biegiem (w tym też i jakieś niepożądki ze zdrowiem i in.) i zobowiązuje nie wykazać pretenzje dla organizatorów. Każdy uczęstnik otrzymując numer musi mieć ze sobą dokument własny. Na zawodach za niepełnoletnich uczęstników odpowiadają ich rodzice, opiekunowie lub trener.
 2. Każdy uczęstnik rejestrowaniem zgadza się, że w czas wyścigów zrobione foto lub video będzie używane w celach marketingu.
 3. W dyscyplinie na 1 km będą mogli uczestniczyć urodzeni w roku 2007 i młodsi uczęstnicy.
 4. W dyscyplinie 1 km z wózkiem dowolna rodzina, para której dowolna osoba może pokonać trasę w wózku. W wózku uczęstik musi być urodzony w 2017 r. lub młodszy.
 5. W dyscyplinаch 10.5 km i 5 km mogą uczęstnizyc wszyscy chętni.
 6. W dyscyplinie półmaratonu mogą uczestniczyć osoby, urodzone w roku 2001 i starsi.

Grupy wiekowe uczestników półmaratonu:

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

V

2001 i starsi

M

2001 i starsi

V 40

1970 – 1979

M 40 1970 – 1979
V 50

1960 – 1969

M 50

1960 – 1969

V 60

1950 – 1959

M 60

1950 – 1959

V 70

1949 i starsi

M 70

1949 i starsi

SPECJALNE WARUNKI I OGRANICZENIA 

 1. Rejestrować się do dowolnego wyścigu możno tylko swoim imieniem. Przekazywać swój numer innym zabronione. W takim wypadku uczęstincy będą zdyskwalifikowane a rezultat nie będzie zapisany w protokoł zawodów.
 2. Jeżeli zarejestrowany uczęstnik zachce zmienić dyscyplinę na krótrzą uczęstnik musi zapłacić podatek zmiany dyscypliny – 6 Eur. Chcąc zamienić na dłuższą – trzeba zapłacić rużnicę ceny dysciplin, cena kturej będzie trwać w danny dzień.
 3. Każdy uczęstnik,na zawodach musi mieć na koszulce poprawnie przymocowany numer. Numerek musi być przymocowany na przodzie koszulki(na pierśiach), na mejscu widzialnym.
 4. Dla uczęstników a tak że ich kibicom zabronione używać dowolny transport, np: rowery, deskorolki, lub inne pojazdy z kołami. Uczęstnicy które naruszą ten przepis będą dyskwalifikowane.
 5. Dla uczęstników zabronione aby ich toważyszyli osoby kture nie są uczęstnikami zawodów. Uczęstnicy które naruszą tę regułę będą dyskwalifikowane.
 6. W czas zawodów jest zabronione spacerować ze zwierzętami.
 7. Każdy uczęstnik musi przymocować elektroniczny mikroschemat do wymiaru czasu do butu. Uczęstnicy kture ich nie przymocują lub źle przymocują, czas nie będzie ustalony i zaprowadzony do protokolu zawodowego.
 8. Zabronione uczęstnikom zboczyć z trasy biegowej(bez pozwolenia sędzi). Uczęstnicy kture naruszą tę regułę będą dyskwalifikowane.
 9. Jakiekolwiek pretensje uczestników muszą być złożone pisemnie w ciągu 30 min po zakończeniu zawodów dla sędzi naczelnemu zawodów. Uczęstnik, składający pretensję, powinien zapłacić podatek w wysokości 30 EUR, który będzie zwrócony w wypadku, jeżeli komisja apelacyjna (dyrektor imprezy oraz sędzia naczelny) zadowli pretensję.

SPECJALNE PUNKTY NA TRASIE

Na trasie maratonu będą użądzone punkty karmenia, gdzie będą dzielione napoje energetyczne, woda i owoce.

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia dyscypliny półmaratonu:

Mężczyźni i kobiety, którzy zajmą 1 – 3 miesjca otrzymają puchar 2018 półmaratonu w Trokach oraz nagrody pieniężne (nagrody pieniężne będą przekazane na konto banka uczęstnika);

1m – 300 euro

2m – 200 euro

3m – 100 euro

Zwycięzcy i laureaci w grupach wiekowych (V40-V70 i M40-M70) będą wynagrodzeni podarunkami upamiętniającymi.

Wszyscy, którzy dotrzą do mety za czas co ustawiłi organizatorzy, otrzymają medale upamiętniające.

Wynagrodzenia 10,5 km i 5 km:

Mężczyźni i kobiety, którzy zajmą 1 – 3 miesjca otrzymają nagrody:

Wszyscy, którzy dotrzą do mety za czas co ustawiłi organizatorzy, otrzymają medale upamiętniające.

Wynagrodzenia dyscypliny 1 km:

Wszyscy, którzy dotrzą do mety za czas co ustawiłi organizatorzy, otrzymają medale upamiętniające.

Wynagrodzenia dyscypliny 1 km z wózkiem: wszyscy uczestnicy otrzymają medale. Zwyciężca tej dyscypliny nie będzie ustalony.

PODATEK STARTOWY DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnikom dyscypliny półmaratonu ustalony następny podatek startowy:

 1. zarejestrowanym do dnia 31 marca 2019 roku – 17 EUR;
 2. zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 30 kwietnia 2019 roku – 22 EUR;
 3. zarejestrowanym w dniach 1 maja – 9 maja 2019 roku – 25 EUR;
 4. rejestrującym się w dniu 10-11 maja 2018 roku – 30 EUR

Uczestnikom dyscypliny 5 km i 10,5 km ustalony następny podatek startowy:

 1. zarejestrowanym do dnia 31 marca 2019 roku – 10 EUR;
 2. zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 9 maja 2019 roku – 14 EUR;
 3. rejestrującym się w dniu 10-11 maja 2019 roku –20 EUR.

Uczestnikom dyscypliny 1 km ustalony następny podatek startowy:

 1. zarejestrowanym do dnia 31 marca 2019 roku – 3 EUR;
 2. zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 9 maja 2019 roku – 5 EUR;
 3. rejestrującym się w dniu 10-11 maja 2019 roku –6 EUR.

Uczestnikom dyscypliny 1 km z wózkiem ustalony następny podatek startowy:

 1. zarejestrowanym do dnia 31 marca 2019 roku – 3 EUR;
 2. zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 9 maja 2019 roku – 5 EUR;
 3. rejestrującym się w dniu 10-11 maja 2019 roku –6 EUR.

Podatek startowy uczestnika przekazywany jest na konto „Asociacija Sporto renginiai”LT55 7300 0101 0353 7642, Swedbank, kod banku 73000, SWIFT kod – HABALT22.

 Jeżeli osoba zarejestrowana w ciągu 7 dni roboczych nie zapłaci ustalony podatek startowy, ona jest automatycznie usuwana ze spisu zarejestrowanych uczęstników. Taki uczęstnik może rejestrować się ponownie. Opłata ma być wykonana według taryfy podatku startowego ustalonego na dzień wykonania opłaty. W razie wykonania nie odpowiedniej opłaty, podatek zostanie nie zaliczony!

Podatek startowy uczęstnika nie jest zwracany oraz nie może być przekazywany dla innego uczęstnika.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ORAZ WYDAWANIE NUMERÓW

 1. Wszyscy uczęstnicy mogą rejestrować się na stronie internetowej – www.trakupusmaratonis.lt,  www.lithuaninahalfmarathon.eu do 2019 05 10 godz. 24
 2. Odbiór pakietów startowych:

  8 – 9 maja Wilno ul. Jasinskio 14 A – SPORT POINT od 15:00 do 19:00

  10 maja Wilno ul. Jasinskio 14 A – SPORT POINT od g. 15:00 do g. 21:00

  11 maja od godziny 8.00 do 9.00 w Trokach, ul. Karaimų 29, KYBYNLAR

 3. Uczestnik, który odpowiednio wypełni formę rejestracyjną i opłaci podatek startowy, będzie wniesiony w protokół startu.

TRASA ZAWODÓW

Poł maraton – 2 koła, 10,5 km – 1 kołо, 

Trasa: – Ul. Trakų przebiegamy straż pożarną do ul.Karaimų, ul.Vytauto, ul.Maironio, ul.Birutės, stacja autobusowa, chodnik przybrzeża jeziora “Lukos”, most przez jezioro “Luka”, ul. Zemaitės”,  przybrzeża jeziora “Galvės”, most przez jezioro “Luka”, przybrzeża jeziora “Galvės”,  ul.Karaimų.

5km – 1 koło:

Trasa: – Ul. Trakų przebiegamy straż pożarną do ul.Karaimų, ul.Vytauto, ul.Maironio, ul.Birutės, stacja autobusowa, chodnik przybrzeża jezior  Lukos i Galvės, ul.Karaimų.

1 km – 1 koło:

Ul. Trakų przebiegamy straż pożarną do ul.Karaimų

 

Top