Startas 2020-05-16:

enltplru

Reguliamin

ZASADY

PÓŁMARATONU W TROKACH

2020 05 16

CZĘŚĆ OGÓLNA

Samorząd miasta Trok, Federacja Lekkoatletyczna Litwy, klub „Sostinės Olimpas” oraz Stowarzyszenie „Sporto renginiai” w 2020 r. 16 maja organizują międzynarodowy półmaraton «EUROVAISTINĖS» w Trokach.

CELE I ZADANIA

Zachęcić obcokrajowców do interesowania się Litwą i Trokami.

Rozwijać łączność z innymi miastami, które też organizują zawody biegów.

Popularyzować bieg i lekkoatletykę w Litwie.

Zwiększać liczbę masowych imprez w Trokach. Zwiększać aktywność mieszkańców miasta.

Zachęcać do biegania i zdrowego trybu życia.

Wyjawić najszybszych biegaczy wśród różnych grup wiekowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

Zarejestrować uczestników, wyprodukować i wydać numery.

Wymierzyć i certyfikować trasę, przygotować ją technicznie do zawodów, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowymi zasadami lekkoatletyki oraz Asocjacją biegową (AIMS)

Reklamować zawody i wypełnić stosunki spółki publicznej z celą popularyzowania półmaratonu i zachęcić do tego jak większą liczbę uczestników.

Ograniczyć lub całkiem zamknąć ruch na ulicach, gdzie będą się odbywać zawody półmaratonu i inne z nim związane imprezy.

DYSTANSE

Podczas zawodów miłośnicy oraz zawodowi sportowcy będą się ścigali w pięciu dyscyplinach sportowych:

  1. półmaraton – 21,097 km i sztafeta 2×10,5 km.
  2. biegi – 1km, 5 km, 10,5 km

MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW

2020 r, 16 maja., Troki, ul. Karaimų.

Godz. 10.00 – Start półmaratonu, sztafeta 2×10,5 km oraz 10,5 km

Godz. 12.45 – Start biegu 1 km

Godz. 13.00 – Start biegu 5km

OGRANICZENIA CZASU

 Półmaraton – 3 godz.

5 km – 1 godz.

1 km – czas nie będzie mierzony.

W dniu wyścigów o godzinie 14.00 system elektroniczny będzie odłączony i czas nie będzie dalej mierzony. O godz. 15.00 będą otwarte ulice i organizatorzy przestają być odpowiedzialni za bezpieczeństwo biegaczy na trasie.

UCZESTNICY

W zawodach może uczestniczyć każdy, kto wypełni kartę uczestnika i jest w dobrej kondycji zdrowotnej, co powinno być potwierdzone podpisem. Każdy uczestnik bierze udział z własnej woli i nie jest o tego zmuszony, bierze na siebie odpowiedzialność za bieg (w tym też problemy zdrowotne i in.) i zobowiązuje się nie składać z tego powodu pretensji do organizatorów. Każdy uczestnik odbierając numer powinien mieć ze sobą dokument osobisty. Na zawodach za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich rodzice, opiekunowie lub trener.

Każdy uczestnik rejestrując się zgadza, że w czas wyścigów zrobione foto lub wideo będzie używane w celach marketingu.

W dyscyplinie na 1 km będą mogli uczestniczyć urodzeni w roku 2008 i młodsi uczestnicy.

W dyscyplinie 1 km z wózkiem dziecięcym – każda rodzina, para, której dowolna osoba może pokonać trasę w wózku. Uczestnik w wózku musi być urodzony w 2018 r. lub młodszy.

W dyscyplinach 10.5 km i 5 km mogą uczestniczy wszyscy chętni.

W dyscyplinie półmaratonu mogą uczestniczyć osoby, urodzone w roku 2002 i starsi.

Grupy wiekowe uczestników półmaratonu:

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

V

2002 i starsi

M

2002 i starsi

V 40

1971 – 1980

M 40 1971 – 1980
V 50

1961 – 1970

M 50

1961 – 1970

V 60

1951 – 1960

M 60

1951 – 1960

V 70

1950 i starsi

M 70

1950 i starsi

SPECJALNE WARUNKI I OGRANICZENIA

 Rejestrować się do dowolnego wyścigu można tylko w swoim imieniu. Przekazywanie swojego numeru innym jest zabronione. W takim wypadku uczestnicy będą zdyskwalifikowani, a rezultat nie będzie uwzględniony w protokole zawodów.

Jeżeli zarejestrowany uczestnik chce zmienić dyscyplinę na krótszą, to musi zapłacić opłatę zmiany dyscypliny – 6 euro. Chcąc zamienić na dłuższą – trzeba zapłacić różnicę ceny dyscyplin, cena, której będzie aktualne w tym dniu.

Każdy uczestnik powinien mieć na koszulce poprawnie przymocowany numer. Numerek musi być przymocowany na przodzie koszulki (na piersiach), w miejscu widzialnym.

Uczestnikom, a tak że ich kibicom zabronione używanie dowolnego transport, np.: rowerów, deskorolek lub innych pojazdów kołowych. Uczestnicy, którzy naruszą ten przepis będą dyskwalifikowani.

Zabronione jest towarzyszenie osób trzecich. Uczestnicy, którzy naruszą tę regułę będą dyskwalifikowani.

W czas zawodów zabronione jest spacerować ze zwierzętami.

Każdy uczestnik powinien przymocować elektroniczny mikrochip do wymiaru czasu do buta. Uczestnikom, którzy ich nie przymocują lub źle przymocują, czas nie będzie liczony i wprowadzony do protokołu zawodowego.

Zabronione jest zboczyć z trasy biegowej (bez pozwolenia sędziego). Uczestnicy, którzy naruszą tę regułę będą dyskwalifikowani.

Jakiekolwiek pretensje uczestników muszą być złożone pisemnie w ciągu 30 min po zakończeniu zawodów sędziemu naczelnemu zawodów. Uczestnik, składający pretensję, powinien zapłacić opłatę w wysokości 30 EUR, która będzie zwrócona w wypadku, jeżeli komisja apelacyjna (dyrektor imprezy oraz sędzia naczelny) spełni pretensję.

SPECJALNE PUNKTY NA TRASIE

Na trasie maratonu będą ustawione punkty karmienia, gdzie będą dzielone napoje energetyczne, woda i owoce.

MEDALE ZAWODÓW

Na cykl biegów w Druskiennikach i Trokach będzie przygotowany specjalny wspólny medal, podzielony na dwie części, odzwierciedlający udział w konkretnym biegu. Po ukończeniu jednego z biegów zawodnik otrzyma jedną część medalu, a po ukończeniu dwoch skompletuje cały medal.

NAGRODY

Nagrody dyscypliny półmaratonu:

Mężczyźni i kobiety, którzy zajmą 1 – 3 miejsca otrzymają puchar 2020 półmaratonu w Trokach oraz nagrody pieniężne (nagrody pieniężne będą przekazane na konto bankowe uczestnika);

1 msc – 300 euro

2 msc – 200 euro

3 msc – 100 euro

Wszyscy, którzy dotrą do mety w ustalonym czasie, otrzymają medale upamiętniające.

Wszyscy, którzy dotrą do mety w ustalonym czasie, otrzymają medale upamiętniające.

Zwycięzcy i laureaci w grupach wiekowych (V-V70 i M-M70) w pucharu dwoch półmaratonow będą nagrodzeni prezentami upamiętniającymi.

  REGULIAMIN           REJESTRACJA na oba biegi

Nagrody 10,5 km, sztafeta i 5 km:

Mężczyźni i kobiety, którzy zajmą 1 – 3 miejsca otrzymają nagrody:

Wszyscy, którzy dotrą do mety w ustalonym czasie, otrzymają medale upamiętniające.

Nagordy dyscypliny 1 km:

Wszyscy, którzy dotrą do mety w ustalonym czasie, otrzymają medale upamiętniające.

OPŁATA STARTOWA DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnikom dyscypliny półmaratonu ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 17 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 30 kwietnia 2020 roku – 22 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 maja – 14 maja 2020 roku – 25 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 30 EUR

Uczestnikom dyscypliny sztafety ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 8 EUR. (dla 1 uczestnika);

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 30 kwietnia 2020 roku – 10 EUR. (dla 1 uczestnika);

zarejestrowanym w dniach 1 maja – 14 maja 2020 roku – 12 EUR; (dla 1 uczestnika);

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 15 EUR. (dla 1 uczestnika);

Uczestnikom dyscypliny 5 km i 10,5 km ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 10 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 14 maja 2020 roku – 14 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 20 EUR.

Uczestnikom dyscypliny 1 km ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 3 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 14 maja 2020 roku – 5 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 6 EUR.

Uczestnikom dyscypliny 1 km z wózkiem ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 3 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 14 maja 2020 roku – 5 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 6 EUR.

Opłata startowy uczestnika przekazywana jest na konto „Asociacija Sporto renginiai” –LT55 7300 0101 0353 7642, Swedbank, kod banku 73000, SWIFT kod – HABALT22.

 Jeżeli osoba zarejestrowana w ciągu 7 dni roboczych nie zapłaci ustalonej opłata startowej, jest automatycznie usuwana ze spisu zarejestrowanych uczestników. Taki uczestnik może rejestrować się ponownie. Opłata ma być wykonana według taryfy podatku startowego ustalonego na dzień wykonania opłaty. W razie wykonania nieodpowiedniej opłaty, opłata zostanie nie zaliczona!

Opłata startowy uczestnika nie jest zwracany oraz nie może być przekazywana dla innego uczestnika.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ORAZ WYDAWANIE NUMERÓW

Wszyscy uczestnicy mogą rejestrować się na stronie internetowej – www.trakupusmaratonis.lt,  www.lithuaninahalfmarathon.eu do 2020 05 15 godz. 24.

Odbiór pakietów startowych:

14 – 15 maja Wilno, …………

16 maja od godziny 8.00 do 9.00 w Trokach, ul. Karaimų 29, KYBYNLAR

Uczestnik, który odpowiednio wypełni formę rejestracyjną i opłaci opłatę startową, będzie wniesiony w protokół startu.

TRASA ZAWODÓW

Poł maraton – 2 koła, 10,5 km – 1 okrążenie,

Trasa: – Ul. Trakų przebiegamy straż pożarną do ul. Karaimų, ul. Vytauto, ul. Maironio, ul. Birutės, stacja autobusowa, chodnik przybrzeża jeziora “Lukos”, most przez jezioro “Luka”, ul. Zemaitės”, przybrzeża jeziora “Galvės”, most przez jezioro “Luka”, przybrzeża jeziora “Galvės”, ul. Karaimų.

5km – 1 koło:

Trasa: – Ul. Trakų przebiegamy straż pożarną do ul. Karaimų, ul. Vytauto, ul. Maironio, ul. Birutės, stacja autobusowa, chodnik przybrzeża jezior Lukos i Galvės, ul. Karaimų.

1 km – 1 koło:

Ul. Trakų przebiegamy straż pożarną do ul. Karaimų

 

Top