Startas 2019-05-16:

enltplru

Najliczniejsza ekipa

Stowarzyszenie „Sporto renginiai” w współpracy z Centrum Sportowym Suwałk organizuje puchar trzech półmaratonów: Półmaraton Druskiennik (2020.04.03), Półmaraton „Eurovastinė” w Trokach (2020.05.16) oraz RESO Suwałki Półmaraton (2020.07.04).

System punktacji trzech półmaratonów:

Grupy wiekowe:

Mężczyźni

Kobiety

V

2002 i starsi M

2002 i starsi

V40

1971-1980 M40

1971-1980

V50

1961-1970 M50 1961-1970

V60

1951-1960

M60

1951-1960

V70 1950 i starsi M70

1950 i starsi

  1. Uczestnik otrzymuje punkty za udział w półmaratonie swojej kategorii wiekowej:

1 miejsce – 30 punktów

2 miejsce – 20 punktów

3 miejsce – 10 punktów

  1. Dodatkowe punkty przyznawane są: 1 miejsce – uczestnikowi przyznawane jest tyle punktów, ilu uczestników brało udział; za ostatnie miejsce w kategorii wiekowej przyznawany jest 1 punkt.
  2. Punkty z trzech półmaratonów są sumowane.
  3. Dodatkowe 30 punktów przyznawane są każdemu uczestnikowi, który dotrze do mety we wszystkich trzech półmaratonach.

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej będą nagrodzeni specjalnymi nagrodami.

MEDALE ZAWODÓW

Na cykl biegów w Druskiennikach, Trokach i Suwałkach nędzie przygotowany specjalny wspólny medal, podzielony na trzy części, odzwierciedlający udział w konkretnym biegu. Po ukończeniu jednego z biegów zawodnik otrzyma jedną część medalu, a po ukończeniu wszystkich trzech skompletuje cały medal.

Top