Startas 2020-05-16:

enltplru

Medal uczestnika

Na cykl biegów w Druskiennikach i Trokach będzie przygotowany specjalny wspólny medal, podzielony na dwie części, odzwierciedlający udział w konkretnym biegu. Po ukończeniu jednego z biegów zawodnik otrzyma jedną część medalu, a po ukończeniu dwoch skompletuje cały medal.

medalis3 medalis2 medalis1

Top