Startas 2020-05-16:

enltplru

Koszulki

Specjalna  wiadomosć dła innych uczestników. Ci którzy będą chcieli otrzymać specjalne koszulki zawodów w Trokach będą mogli kupić za specjalną cenę – 10 €.

W celu nabycia koszulki, w systemie rejestracji należy zaznaczyć pole „T-schirts“

EV_marskineliaiA2 160412 (1) Print

2020 metai

Top