Startas 2020-05-16:

enltplru

Opłata startowa

PODATEK STARTOWY  PÓŁMARATONU W TROKACH

Zapełniając opłatę startową uczestnika, w systemie rejestracyjnej, musicie wybrać – Polska, dalej swój bank i następnie opłata będzie taka sama jak w Polsce.

 Podatek startowy uczestnika przekazywany jest na konto „Asociacija Sporto renginiai”LT55 7300 0101 0353 7642, Swedbank, kod banku 73000, SWIFT kod – HABALT22.

Uczestnikom dyscypliny półmaratonu ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 17 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 30 kwietnia 2020 roku – 22 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 maja – 14 maja 2020 roku – 25 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 30 EUR

Uczestnikom dyscypliny sztafety ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 8 EUR. (dla 1 uczestnika);

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 30 kwietnia 2020 roku – 10 EUR. (dla 1 uczestnika);

zarejestrowanym w dniach 1 maja – 14 maja 2020 roku – 12 EUR; (dla 1 uczestnika);

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 15 EUR. (dla 1 uczestnika);

Uczestnikom dyscypliny 5 km i 10,5 km ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 10 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 14 maja 2020 roku – 14 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 20 EUR.

 

Uczestnikom dyscypliny 1 km ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 3 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 14 maja 2020 roku – 5 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 6 EUR.

 

Uczestnikom dyscypliny 1 km z wózkiem ustalona opłata startowa:

zarejestrowanym do dnia 31 marca 2020 roku – 3 EUR;

zarejestrowanym w dniach 1 kwietnia – 14 maja 2020 roku – 5 EUR;

rejestrującym się w dniu 15 -16 maja 2020 roku – 6 EUR.

Jeżeli osoba zarejestrowana w ciągu 7 dni roboczych nie zapłaci ustalony podatek startowy, ona jest automatycznie usuwana ze spisu zarejestrowanych uczęstników. Taki uczęstnik może rejestrować się ponownie. Opłata ma być wykonana według taryfy podatku startowego ustalonego na dzień wykonania opłaty. W razie wykonania nie odpowiedniej opłaty, podatek zostanie nie zaliczony!

Podatek startowy uczęstnika nie jest zwracany oraz nie może być przekazywany dla innego uczęstnika.

 

 

Top