Startas 2019-05-09:

enltplru

Odbiór pakietów startowych

Gdzie i kiedy możno otrzymać  półmaratonu w Trokach numery uczęstników?

Wszyscy uczęstnicy mogą rejestrować się na stronie internetowej – www.trakupusmaratonis.lt,  www.lithuaninahalfmarathon.eu do 2019 05 10 godz. 24

8 – 9 maja Wilno ul. Jasinskio 14 A – SPORT POINT od 15:00 do 19:00

10 maja Wilno ul. Jasinskio 14 A – SPORT POINT od g. 15:00 do g. 21:00

11 maja od godziny 8.00 do 9.00 w Trokach, ul. Karaimų 29, KYBYNLAR

Top