Startas 2020-05-16:

enltplru

Odbiór pakietów startowych

Gdzie i kiedy możno otrzymać  półmaratonu w Trokach numery uczęstników?

Wszyscy uczęstnicy mogą rejestrować się na stronie internetowej – www.trakupusmaratonis.lt,  www.lithuaninahalfmarathon.eu do 2019 05 15 godz. 24

14 – 15  maja Wilno ul. …………………………..

16 maja od godziny 8.00 do 9.00 w Trokach, ul. Karaimų 29, KYBYNLAR

Top