Odbiór pakietów startowych

Gdzie i kiedy możno otrzymać  półmaratonu w Trokach numery uczęstników?

Wszyscy uczęstnicy mogą rejestrować się na stronie internetowej – www.trakupusmaratonis.lt,  www.lithuaninahalfmarathon.eu do 2019 05 10 godz. 24

8 – 9 maja od godziny …………..

10 maja  od godziny 18.00 do 20.00 w Trokach, Karaimų ul. 29

11 maja og godziny 8.00 do 9.00 na ulicy Kestučio 10

Top