Startas 2020-08-22:

enltplru

Tavo istorija

Odbiór pakietów startowych

A4S_23068 – 9 maja Wilno ul. Jasinskio 14 A – SPORT POINT od 15:00 do 19:00

10 maja Wilno ul. Jasinskio 14 A – SPORT POINT od g. 15:00 do g. 21:00

11 maja od godziny 8.00 do 9.00 w Trokach, ul. Karaimų 29, KYBYNLAR

Top